Transpò Piblik

Transpò piblik : kochma anpil Ayisyen

Anpil nan nou konn itilize transpò piblik, monte kamyonèt, bis, elatriye. Si transpò piblik pèmèt nou souvan tande yon pil bèl istwa ki gen sou bout tè sa, sitou ann Ayiti, li konn fè nou viv tou yon pakèt bann vye eksperyans. Eksperyans sa yo konn fè n panse plis ak kijan lavi n te ka ye si n te ...

Lire la suite...