Tyson Duverger

Je suis Tyson Duverger. Étudiant à la faculté de linguistique appliquée, slameur et photographe, électricien, intéressé à tout ce qui a rapport avec la psychologie.

Yon foto ou yon videyo pi enpòtan?

Chak jou, nan lemonn moun pa sispann itilize telefòn yo, swa pou kominike swa pou vann oubyen achte, lokalize yon kote elatriye… Men èske tout fonksyon sa yo telefòn nan ofri yo retire moun nou ye a nan nou? Sa tounen yon koze sansib sitou an ayiti, pito yo vòlè ak denesans yon moun yo pa vòlè telefòn li. Nou ...

Lire la suite...

La fête de Pâques et le Kap

Chaque année, nous avons beaucoup de festivités souvent accompagnées d’éléments traditionnels. Pâques et ses divers fruits n’échappent pas à ce principe. En Haïti, à chaque fête de Pâques, les marchés et les supermarchés ont une quantité immense de gens, de marchands et d’acheteurs. Les produits tels que les fruits de mer, le riz peyi¹, la poule peyi² se vendent à ...

Lire la suite...

Depi li fèt, l ap viv

Nan chak sosyete koze ogmantasyon demografik se yon koze sansib, pi souvan gen anpil refleksyon ak mizanplas ki fèt nan sans sa a. Men gen lè an Ayiti pa gen twòp panse sou li ? Oubyen je responsab yo bouche sou pwen sa a ? Antouka si ou se Ayisyen, li difisil e menm yon ti kras enposib pou ou ...

Lire la suite...

Ki pwochen etap la?

Chak segonn, chak minit ki pase pèp ayisyen an pa janm bouke tann yon chanjman, malgre yo pa wè ni pye l ni tèt li. Sitiyasyon politik plis eta ekonomik peyi a pouse nou poze ti kesyon sa: KI PWOCHEN ETAP LA? Prezidan moute, prezidan desann poutan pri pwodui premye nesesite yo moute yo pa janm desann. Nan tout lari, ...

Lire la suite...

Bakaloreya tèt anba nan yon peyi tèt anba

Pandan jou yo te mete pou egzamen ofisyèl yo ap rapousib, anpil elèv ak paran ak dlo nan je paske sistèm nan yon lòt fwa ankò moutre li pa gen tèt, li pa gen pye. Nou nan dezyèm jou egzamen bakaloreya pou kèk elèv, egzamen an poko kòmanse ditou. Jan sa toujou konn fèt, se depi nan mwa desanm direksyon ...

Lire la suite...

Egzamen bakaloreya, nan mitan koripsyon ak koupdimond

Egzamen bakaloreya jan li te anonse a ap gen pou dewoule soti lendi 25 jen pou rive jedi 28 jen 2018, men chaje yon bann ak yon pakèt faktè ki moutre sistèm nan fèb e ki kite elèv yo ak anpil perèz. Sitou nan peryòd egzamen an ap fèt la. Egzamen bakaloreya se dènye etap kote elèv yo ap di ...

Lire la suite...