Ayiti

Yon klèb « Toastmasters » an kreyòl nan peyi d Ayiti

Òganizasyon « Toastmasters International » sot fete 98 lane egzistans nan mwa oktòb ane sa. Malgre li te deja egziste nan plizyè lang anpil kote nan mond lan, pa t gen pyès peyi ki te genyen yon klèb nan lang kreyòl. Konbit se premye klèb Toastmasters nan lang kreyòl, li kreye nan lane 2022 nan peyi d Ayiti. Yon lide ...

Lire la suite...
Ki kalite peyi n ap kite pou timoun yo?

Ki kalite peyi n ap kite pou timoun yo ?

« Daprè anpil esperyans ki fèt, kondisyon sosyal timoun yo viv pandan yo anbazaj genyen anpil efè sou yo epitou sa kontinye pandan tout lavi yo. » Se yon evidans jodi a, move konpòtman lidè politik ayisyen yo kontribye nan ipoteke lavni timoun yo. Sitiyasyon malouk sa yo bay anpil kè sote. Sa ki menm lakòz peyi a envivab, sosyete ...

Lire la suite...

Transpò piblik : kochma anpil Ayisyen

Anpil nan nou konn itilize transpò piblik, monte kamyonèt, bis, elatriye. Si transpò piblik pèmèt nou souvan tande yon pil bèl istwa ki gen sou bout tè sa, sitou ann Ayiti, li konn fè nou viv tou yon pakèt bann vye eksperyans. Eksperyans sa yo konn fè n panse plis ak kijan lavi n te ka ye si n te ...

Lire la suite...

Ki pwochen etap la?

Chak segonn, chak minit ki pase pèp ayisyen an pa janm bouke tann yon chanjman, malgre yo pa wè ni pye l ni tèt li. Sitiyasyon politik plis eta ekonomik peyi a pouse nou poze ti kesyon sa: KI PWOCHEN ETAP LA? Prezidan moute, prezidan desann poutan pri pwodui premye nesesite yo moute yo pa janm desann. Nan tout lari, ...

Lire la suite...

Avons-nous tiré des leçons du cataclysme de Janvier 2010 ?

« Avons-nous tiré des leçons du cataclysme de Janvier 2010 ? » s’interroge Claude Prépetit L‘ingénieur géologue Claude Prépetit s’est entretenu ce samedi 12 Janvier avec des jeunes de la commune de Cité Soleil dans les locaux du Konbit Bibliyotèk Site Solèy. Cette conférence-débat s’est tenue autour du thème « 9 lane aprè ann sonje pou n vanse ». Patrice ...

Lire la suite...

Jack Guy Lafontant pressurerait-il les parlementaires à l’issu de son interpellation?

Décrié et appelé à présenter sa démission à son poste de chef du gouvernement haïtien, Jack Guy Lafontant, éminent médecin, tient tête à la maladie et ne peut qu’attendre le verdict de sa séance d’interpellation au parlement dont la reprise est prévue pour ce samedi 14 juillet 2018. Toutefois, le premier ministre ne craint rien et dit être au rendez-vous ...

Lire la suite...

Bakaloreya tèt anba nan yon peyi tèt anba

Pandan jou yo te mete pou egzamen ofisyèl yo ap rapousib, anpil elèv ak paran ak dlo nan je paske sistèm nan yon lòt fwa ankò moutre li pa gen tèt, li pa gen pye. Nou nan dezyèm jou egzamen bakaloreya pou kèk elèv, egzamen an poko kòmanse ditou. Jan sa toujou konn fèt, se depi nan mwa desanm direksyon ...

Lire la suite...

Èske soulye peyi ap sispann chire chosèt?

Ayisyen pase tout bagay nan rizib, ata pwòp tèt li pafwa. Se sa k fè mwen pa t etone premye fwa m te tande ti chante sa nan bouch yon timoun: « Soulye peyi chire chosèt[e], machann diri, machann diri… ». Ti chante a t ap byen woule nan bouch ti pitit la, sou melodi im nasyonal ayisyen an. Se te fason ...

Lire la suite...

Yo bon sou mwen

Lè m te timoun, rèv mwen se te pou m vin « blan ». Gwo blan, ti blan, blan mannan; m pa t fè diferans. Pou mwen, tout blan se te blan, tout blan se te gwo blan. Se sa yo te fè m konprann. Se sa reyalite a te ban mwen. Epi, bon blan pa konn ti blan. Bon blan pa ...

Lire la suite...