TTA

Tòp Twit Ayisyen, yon nouvo pwojè sou Twitter ki ankouraje jèn yo itilize rezo a yon lòt jan

Malgre nou pa genyen done estatistik ki moutre nou egzateman ki kantite Ayisyen ki ap itilize Twitter, nou kapab konstate Twitter pa rezo sosyal ki te gen plis jèn enterese avèk li an Ayiti konparativman a jan sa ye pou Facebook, Instagram oubyen Tiktok. Sa rive paske twa (3) dènye sa nou site yo plis pèmèt itilizatè yo pibliye foto ...

Lire la suite...