Popilasyon

Depi li fèt, l ap viv

Nan chak sosyete koze ogmantasyon demografik se yon koze sansib, pi souvan gen anpil refleksyon ak mizanplas ki fèt nan sans sa a. Men gen lè an Ayiti pa gen twòp panse sou li ? Oubyen je responsab yo bouche sou pwen sa a ? Antouka si ou se Ayisyen, li difisil e menm yon ti kras enposib pou ou ...

Lire la suite...