drapeau

Lèt tou louvri pou Jean-Charles MOISE, ansyen pal-man-tè

Lidè Moïse, Jodi a, mwen santi yon gwo nesesite pou m adrese w moso lapawòl. Tankou mwen ak ou konnen, dyalòg se baz tout sosyete. Se avèk li tout Chita Tande fèt e li toujou pèmèt nou antame bon jan diskisyon ki ede n kèk fwa antann nou sou yon seri pwen. Li ede bese anpil gwo tansyon. Se nan ...

Lire la suite...